Motto: Mým cílem je starati se o Vaše daňové a účetní záležitosti tak, aby výsledkem byla Vaše spokojenost, při zachování klidného spánku Vašeho i mého ...  

 


TOPlist

.

Kdo jsem

Dovolte, abych se Vám představila.
Jmenuji se Hana Stehnová, mám vysokoškolské vzdělání, absolvovala jsem  VŠE v Praze v roce 1981 jako inženýrka ekonomie. Do roku 1993 jsem pracovala v ekonomickém oddělení velké přepravní firmy, od roku 1994 pak působím jako soukromý daňový a účetní poradce. Od tohoto roku jsem také členem Komory daňových poradců, evidenční číslo 1054.

Klienty mojí kanceláře jsou převážně podnikatelé, a to právnické i fyzické osoby. Orientuji se především na klientelu ve spádové oblasti města Chotěboře, kde bydlím a působím, a dále na oblast bývalého okresu Havlíčkův Brod. Pokud mi to však vytížení mé kanceláře dovolí, ráda uplatním své schopnosti i pro klienty mimo toto územní omezení. Mezi mými klienty tak nechybí ani podnikatelé z větších vzdáleností.

Základními pilíři obchodních vztahů mezi mnou a klientem jsou jasné podmínky při poskytování mých služeb a otevřené jednání ze strany klienta. Takovému klientu mohu nabídnout vysokou kvalitu svých služeb co do kvalifikace a spolehlivosti, spočívající též v aktivním a zodpovědném přístupu ke klientovi a jeho účetním a daňovým záležitostem. Mohu poradit, jak postupovat, aby daně byly placeny včas a ve výši požadované zákonem a zároveň byla chráněna práva i dodržovány povinnosti poplatníka.

Rizika vyplývající z činnosti mé daňové kanceláře jsou kryta pojistnou smlouvou.

Jsem plátce DPH.

Copyright © 2004 by STEMI.  All rights reserved.